Inloggen

Nieuw algemeen contractenrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het algemeen contractenrecht is het recht dat van toepassing is op elk contract voor zover bijzondere wetgeving er niet van afwijkt. Het nieuwe verbintenissenrecht, waaronder het algemeen contractenrecht, treedt op 1 januari 2023 in werking. Naar aanleiding hiervan hebben Ignace Claeys en Thijs Tanghe hun handboek herschreven. Ze vertrekken dus ditmaal van de regels van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder boek 5. Uiteraard blijven die regels verder in grote mate door de rechtspraak onder het oud BW geïnspireerd. De structuur van hun huidige handboek hebben ze vanuit de levensfases van het contract ook nog verder vereenvoudigd. In vijf delen behandelen ze de kernvragen die in de levenscyclus van elk contract aan bod komen: 1. Welke mechanismen beperken het handelen van partijen bij het sluiten en uitvoeren van een contract?2. Is het contract op geldige wijze ontstaan? 3. Wat is de inhoud van het contract en hoe werkt het ten aanzien van partijen en derden?4. Wanneer is er

Inhoud

0 resultaten Pagina