Inloggen

Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Ondanks het feit dat het reeds decennia vaststaat dat de nationale rechtscolleges van de EU-lidstaten een cruciale rol (zouden moeten) spelen bij de handhaving van het EU-staatssteunrecht, is het vandaag onzeker of en hoe Belgische rechtscolleges deze rol (kunnen) vervullen. Dit doctoraatsonderzoek vult deze leemte en brengt verheldering en rechtszekerheid in een onderwerp dat vaak vergeten wordt in de rechtsleer én de praktijk.
Aan de hand van een rechtspraakonderzoek van het Grondwettelijk Hof, de Raad van State én de gewone rechtscolleges wordt in dit werk onderzocht, beschreven en geëvalueerd in hoeverre Belgische rechtscolleges kunnen en zouden moeten optreden als Europese staatssteunrechters. Hierbij wordt gefocust op vier onderzoeksthema's: welke partijen kunnen een beroep doen op de Belgische staatssteunrechters; hoe kunnen en moeten de Belgische rechtscolleges optreden als staatssteunrechters; hoe kunnen en moeten de Belgische rechtscolleges optreden tegen schendingen van

Inhoud

0 resultaten Pagina