Inloggen

Inspiratie voor de staatshervorming

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Na vijftig jaar staatshervorming hebben de debatten over de toekomst van het Belgische federalisme nood aan een nieuwe wind. Hoe kan het Belgische federalisme de efficiëntie van het overheidsbeleid verbeteren en beter de democratische principes waarborgen? Waar ligt de ideale balans tussen deelstatelijke autonomie en federale cohesie? Heeft de Belgische staatsstructuur baat bij een vorm van asymmetrisch federalisme? Blijven staatshervormingen het resultaat van nachtelijke kasteeldiscussies tussen partijvoorzitters, of dringt een nieuwe, meer democratische methode zich op? Is het überhaupt nog mogelijk om de noodzakelijke tweederdemeerderheden te vinden in de huidige context van toenemende polarisering?Dit verzamelwerk bundelt verschillende bijdragen die inspiratie bieden voor een volgende staatshervorming. Enerzijds gaat dit project in op de vraag of de klassieke methode van de staatshervorming voorbijgestreefd is, en zo ja, of er dan betere alternatieven zijn. Anderzijds buigt dit

Inhoud

0 resultaten Pagina