Inloggen

Energierecht in België en Vlaanderen 2023

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In deze nieuwe editie nemen de auteurs de Belgische (federale en Vlaamse), internationale en Europese energieregelgeving onder de loep, met als doel inzicht te bieden in het juridische kader van de Belgische energiemarkt. Zowel elektriciteits- en gasmarkten als warmtenetten, aardolie, biobrandstoffen, hernieuwbare energie en de problematiek van rationeel energiegebruik komen aan bod.
- Met verwijzingen naar relevante wetgeving en de belangrijkste rechtsleer.- Ook bestemd voor niet-juristen die het energierecht willen verkennen.

Inhoud

0 resultaten Pagina