Inloggen

Onteigenen in Vlaanderen na het onteigeningsdecreet

Uitgever: Boom Juridisch Antwerpen
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In 2017 heeft Vlaanderen het onteigeningscontentieux naar zich toe getrokken: ‘Wat we zelf doen, doen we beter’. Is dit louter een politieke slogan of zit er een grond van waarheid in? Na vier jaar toepassing van het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut vormt dit de centrale vraag van dit boek. De auteurs evalueren vanuit hun praktijkervaring of het Decreet aan de verwachtingen voldoet en of er sprake is van een vereenvoudiging of dat het net nog wat ingewikkelder is geworden.

Na een vergelijkende toelichting van de verschillende onteigeningswetten besteedt dit boek aandacht aan:
- de grondvesten van de eigendomsrechten en het onteigeningsrecht (artikel 1 EP bij het EVRM en artikel 16 Grondwet),
- de praktische toepassing van onteigeningsbesluiten,
- onderhandelingen als instrument om niet te moeten onteigenen,
- de gedeeltelijke onteigening en de gedwongen overname,
- de functie van de vrederechter ter zake,
- het deskundigenonderzoek als basis

Inhoud

0 resultaten Pagina