Inloggen

Deontologie & Tuchtrecht (D&T)

Uitgever: Larcier
Taal: Nederlands
  • Beschrijving
  • Details
  • Redactie
  • Website uitgever

Heel wat beroepen (rechters, artsen, architecten, ambtenaren, advocaten, bedrijfsrevisoren...)  hebben van oudsher een eigen deontologie. Alsmaar meer andere beroepsgroepen (landmeters, vastgoedmakelaars, journalisten...)  willen zich profileren met een eigen deontologie en handhavingsysteem. Wie zo’n beroep uitoefent moet zich niet alleen correct gedragen t.a.v. zijn of haar collega's maar ook t.a.v. de "klanten". Voor wie deze deontologie niet respecteert dreigt tuchtrechtelijke vervolging. 

Waarom een tijdschrift over deontologie en tuchtrecht?

Deontologie en tuchtrecht krijgen veel media-aandacht. De publieke opinie verwacht van die beroepsbeoefenaars méér dan alleen de wet naleven: zij moeten te vertrouwen zijn. Het publiek verwacht ook een behoorlijke beroepsuitoefening die verder gaat dan wat alleen maar

In België bestaan er diverse deontologische systemen en tuchtrechtelijke procedures.
Het nieuw tijdschrift Deontologie & Tuchrecht is in het leven geroepen om de gelijkenissen en de verschillen tussen deze systemen en procedures te onderzoeken en om beroepsgroepoverstijgende Belgische en Europese evoluties op te volgen.

Aan het tijdschrift Deontologie &Tuchtrecht werken adviseurs uit de verschillende beroepsgroepen mee.

Het eerste deel van elk nummer bevat twee à drie doctrine-artikelen. Deze artikelen  kunnen alle beroepsgroepen interesseren en zijn dus beroepsgroepoverschrijdend, bijv. ”Hoe organiseren de verschillende beroepsgroepen de gevolgen van de tuchtstraf van schorsing?”.

Het tweede deel van elk nummer bestaat uit de rechtspraak: arresten (Hof van Justitie, het EHRM, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie, de Raad van State) en tuchtrechtelijke uitspraken (interne tuchtorganen van de verschillende beroepsgroepen) die geselecteerd wordt volgens een vaste ontsluitingssystematiek. Elke gepubliceerde beslissing wordt verantwoord en geduid  in een korte of uitgebreidere noot.
D & T is een Nederlandstalig tijdschrift maar alle beslissingen worden in de originele taal gepubliceerd, de samenvattingen worden in het Nederlands of in het Frans gegeven.

De bijdragen in IHT zijn peer gereviewd.

Inzake rechtspraak (arresten en tuchtrechtelijke uitspraken) wordt een vaste ontsluitingssystematiek gehanteerd:

1.Beroepsregels en waarden 
2. Handhaving beroepsregels - Algemeen

            2.0.   Algemeen
            2.1.   Het vooronderzoek
            2.2.   De opening en het houden van het tuchtonderzoek
            2.3.   Het tuchtdossier
            2.4.   De hoorzitting – De rechten van verdediging
            2.5.   De beslissing
            2.6.   Onderzoeksmaatregelen
            2.7.   De tuchtrechter
            2.8.   Beroep
            2.9.   Ordemaatregelen
            2.10. Gevolgen

 3. Sectorspecifieke regelingen
 3.1.   Private sector

                        3.1.0.   Algemeen
                        3.1.1.   Accountant en belastingconsulent
                        3.1.2.   Advocaat
                        3.1.3.   Apotheker
                        3.1.4.   Architect
                        3.1.5.   Arts
                        3.1.6.   Bedrijfsjurist
                        3.1.7.   Bedrijfsrevisor
                        3.1.8.   Boekhouder en fiscalist
                        3.1.9.   Dierenarts
                        3.1.10. Gerechtsdeurwaarder
                        3.1.11. Journalist
                        3.1.12. Notaris
                        3.1.13. Onderwijzend personeel
                        3.1.14. Vastgoedmakelaar
                        3.1.15. Verzekeringsmakelaar

3.2.   Publieke sector

                        3.2.0.   Algemeen
                        3.2.1.   Brusselse overheid
                        3.2.2.   Federale overheid
                        3.2.3.   Griffier en griffiepersoneel
                        3.2.4.   Lokale overheid
                        3.2.5.   Magistraat
                        3.2.6.   Militair 
                        3.2.7.   Vlaamse overheid                                                
3.2.8.   Waalse overheid
3.2.9.   Andere

 

4. Internationale en buitenlandse uitsprakenOp Jurisquare is enkel het archief beschikbaar van 2011 t.e.m. 2019.

Inhoud

0 Andere resultaten in de overige 0 tijdschriften en 0 boeken op Jurisquare.
0 resultaten Pagina