Inloggen

Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht

Uitgever: Larcier
Taal: Nederlands
  • Beschrijving
  • Details
  • Redactie
  • Website uitgever
***

Jurisquare wordt vanaf 1 september stopgezet. Daarom zullen er vanaf 1 juli geen nieuwe nummers van dit tijdschrift worden gepubliceerd. U kunt de inhoud van dit tijdschrift raadplegen op www.stradalex.com.

Als u meer informatie wenst, contacteer ons via: contactmarketing@larcier-intersentia.com

***

Meer dan ooit worden goederen over de grenzen heen verkocht en vervoerd. Deze koopwaar en hun transportmiddelen zijn het voorwerp van talloze contracten en incidenten, welke op hun beurt weer aanleiding kunnen geven tot geschillen in één of meerdere jurisdicties. Ondanks de aanwezigheid van vele internationale verdragen en pogingen tot eenmaking van wetgeving kan de oplossing vaak van rechtsstelsel tot rechtsstelsel verschillen. De zakenman ervaart dit als een molensteen, voor de jurist is het een

De jurist die actief is in het domein van de internationale handel en het transportgebeuren, beschikt weliswaar over wetboeken en handboeken. Deze volstaan niet altijd, want nieuwe problemen stellen  zich sneller dan verwacht en de rechtspraak volgt en evolueert aan een even hoog tempo.

Er is nood aan een medium dat kort op de bal speelt en snel bericht over nieuwe evoluties in de praktijk, recente markante rechtspraak,....

Het Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht wil vier maal per jaar op inspirerende, heldere en kritische wijze informeren over belangrijke evoluties die zich voordoen in het transportrecht, de internationale koop-verkoop en haar financiering, het douanerecht en het verzekeringsrecht.

Het tijdschrift biedt u in ieder nummer minstens één Nederlands-, Frans, of Engelstalig doctrinestuk waarin een actueel juridisch onderwerp uit de internationale handel en/of het transportrecht op grondige, wetenschappelijke doch pragmatische wijze wordt behandeld.
Ieder artikel is vergezeld  van een Nederlands-, Frans- en Engelstalige abstract. Zo verschijnt bijvoorbeeld in het eerste nummer een bijdrage m.b.t. het toegang- en doorvaartrecht in de haven, en een Engelstalig artikel over huidige problematiek rond het al dan niet correct adverteren van vliegreizen door luchtvaartmaatschappijen.

Vanzelfsprekend besteedt het Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht ruim aandacht aan de meest belangwekkende Belgische (Nederlandstalige en Franstalige) rechtspraak, en zo mogelijk ook aan arbitrale sententies. De cruciale passages uit de uitspraken worden in het tijdschrift  gepubliceerd en voorzien worden van een uitgebreide Nederlands-, Frans-, of Engelstalige commentaar.
Het besproken vonnis of arrest wordt steeds gekaderd in de Belgische rechtspraak en rechtsleer, en indien relevant, kritisch geplaatst in een bredere, internationale context. Ieder vonnis of arrest wordt voorzien van de nodige trefwoorden en korte samenvatting in de drie talen van het tijdschrift (Nederlands, Frans en Engels).

Het spreekt voor zich dat, naast de nationale rechtspraak ook de nodig aandacht gaat uit  naar recente evoluties in relevante buitenlandse rechtspraak. Naast een korte inhoudelijke duiding van het betrokken vonnis of arrest, wordt in iedere commentaar nagegaan of deze rechtspraak overeenstemt, dan wel afwijkt van de Belgische rechtspraak in kwestie.

De redactie van het Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht bestaat uit een team van gedreven en enthousiaste academici en praktijkjuristen. Zij staan garant voor de kwaliteitsvolle invulling van het tijdschrift, en staan, eventueel samen met externe specialisten in het vakgebied, in voor het nalezen van de aangeleverde bijdragen.

De bijdragen in IHT zijn peer gereviewd.

 


Inhoud

0 Andere resultaten in de overige 0 tijdschriften en 0 boeken op Jurisquare.
0 resultaten Pagina