Inloggen

Intellectuele rechten / Droits intellectuels

Uitgever: Wolters Kluwer
Taal: Nederlands
  • Beschrijving
  • Details
  • Redactie
  • Website uitgever
In een maatschappij waarin kennis de belangrijkste grondstof vormt, is de bescherming van
intellectuele eigendom tegen piraterij cruciaal. Op Belgisch en Europees vlak worden tegen hoog tempo
wetgevende initiatieven genomen en ook op mondiaal niveau zien nieuwe beschermingsstatuten het levenslicht.
Zonder permanente updating raakt uw kennis snel gedateerd. De redactie geeft achtergrondinformatie bij
belangwekkende ontwikkelingen, analyseert jurisprudentie en bespreekt nieuwe uitgaven over dit thema. Dit
tweetalige tijdschrift volgt ook alle ontwikkelingen inzake octrooirecht, merkenrecht en auteursrecht op de
voet. Er wordt veel aandacht besteed aan het internet, de nieuwe technologieën en hun
juridische aspecten. De redactie analyseert zowel de nationale wetgeving als de internationale verdragen
vanuit Belgisch perspectief.

Inhoud

0 Andere resultaten in de overige 0 tijdschriften en 0 boeken op Jurisquare.
0 resultaten Pagina