Inloggen

Milieu- en Energierecht (MER)

Uitgever: die Keure / la Charte
Taal: Nederlands
  • Beschrijving
  • Details
  • Redactie
  • Website uitgever
Het tijdschrift dat bedrijven, openbare besturen en particulieren door de chaos van nieuwe milieureglementen heen wil helpen door een overzicht te bieden van de relevante teksten, op Europees, nationaal en regionaal niveau. Daarbij wordt niet alleen de titel en de vindplaats van de reglementering gegeven, maar telkens een gevulgariseerde weergave van de inhoud ervan; de wetteksten zelf worden in de Codex Milieurecht opgenomen.

Per nummer worden systematisch twee of drie belangrijke, praktijkrelevante rechtsleerbijdragen gepubliceerd. Daarbij wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen milieu- en energierecht. Naast het traditionele wetgevingsoverzicht en het nieuwe rechtspraakoverzicht (gericht op de uitspraken van de belangrijkste rechtscolleges) wordt ook een driemaandelijks overzicht gegeven van de relevante rechtsleer inzake milieu- en energierecht.

Inhoud

0 Andere resultaten in de overige 0 tijdschriften en 0 boeken op Jurisquare.
0 resultaten Pagina