Inloggen

Tijdschrift van de Vrederechters (T. Vred.) / Journal des Juges de Paix (JJP)

Uitgever: die Keure / la Charte
Taal: Nederlands
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters (T.Vred.) heeft als doelstelling rechtspractici snel en regelmatig te informeren over juridische actualiteiten in het algemeen en rechtspraak en rechtsleer die verband houden met de vredegerechten en politierechtbanken in het bijzonder. Het tijdschrift bestrijkt alle rechtsdomeinen waarmee de vredegerechten en de politierechtbanken rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd worden.

In de rubriek Doctrine komen uiteenlopende onderwerpen aan bod die verband houden met de juridische actualiteit of die van speciaal belang zijn voor de praktijk. Vermits het tijdschrift tweetalig is, worden zowel Nederlandstalige als Franstalige artikels opgenomen.

De rubriek Rechtspraak geeft een selectie van recente belangwekkende vonnissen van de vredegerechten en de politierechtbanken. De teksten worden in extenso weergegeven in de oorspronkelijke taal en telkens voorafgegaan door een tweetalige samenvatting.

Jaarlijks verschijnen ook meerdere

Inhoud

0 Andere resultaten in de overige 0 tijdschriften en 0 boeken op Jurisquare.
0 resultaten Pagina