Inloggen

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht

Uitgever: Wolters Kluwer
Taal: Nederlands
  • Beschrijving
  • Details
  • Redactie
  • Website uitgever
Al meer dan 60 jaar informeert dit vaktijdschrift de overheidsprofessional maandelijks over de
relevante wetgeving voor federale, regionale en lokale besturen. Nieuwe wetgeving, belangrijke arresten en
nieuwe tendensen in publiekrechtelijke
en bestuurswetenschappelijke materies komen aan bod.

Vaste rubrieken:
• Bijdragen: belangrijke bestuurskundige en publiekrechtelijke bijdragen
• Kronieken: lokale besturen, onderwijs, overheidsopdrachten, parlementair recht, rechtspositie
overheidspersoneel, statuten
overheidsinstellingen, ruimtelijke ordening en stedenbouw, Nederland
• Rechtspraak: arresten Grondwettelijk Hof, arresten Raad van State, arresten Hof van Cassatie, adviezen van
de Raad van
State, Europees Hof van Justitie, Europees Hof voor de Rechten van de Mens
• Boekbesprekingen
• Mededelingen: studiedagen,

Inhoud

0 Andere resultaten in de overige 0 tijdschriften en 0 boeken op Jurisquare.
0 resultaten Pagina