Inloggen

Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB)

2016 - 3

Uitgever: die Keure / la Charte
Taal: Nederlands
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid is dé referentie voor al wie professioneel met onderwijs, onderwijsbeleid en onderwijsrecht bezig is. De lezer vindt er informatie, achtergrond en duiding bij het onderwijsgebeuren. Wetenschappelijk verantwoord, helder en bruikbaar, direct aansluitend bij de dagelijkse onderwijspraktijk!
T.O.R.B. verschijnt tweemaandelijks en bestaat telkens uit de volgende rubrieken:
- een vijftal artikels: een brede waaier van onderwerpen uit het onderwijsbeleid en onderwijsrecht komen aan bod. De artikels verschaffen commentaar en duiding bij actuele onderwijstopics. De redactie, multidisciplinair samengesteld, waakt over het evenwicht tussen de juridische en de meer beleidsmatige bijdragen;
- geannoteerde rechtspraak: becommentarieerde, relevante vonnissen en arresten i.v.m. onderwijs;
- kroniek van de recente onderwijswetgeving: gerubriceerd per onderwijsniveau (algemeen, basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs,

Inhoud

0 resultaten Pagina