Connexion

Leuvense staatsrechtelijke standpunten 2

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
"Er is geen vrijheid als de rechterlijke macht niet gescheiden is van de wetgevende en de uitvoerende macht." Voor Montesquieu was de evenwichtige spreiding van de staatsmachten een graadmeter voor de vrijheid van de burgers. Het principe van de scheiding der machten is dan ook uitgegroeid tot de grondgedachte van het constitutionalisme. Toch is de machtenscheiding geen rustig bezit. Wanneer, zoals in de Fortis-zaak, de scheiding der machten onder druk komt te staan, blijken de meningen over de precieze inhoud van het beginsel immers sterk verdeeld.
Naar aanleiding van de Fortis-zaak en een aantal andere recente juridische ontwikkelingen, heeft het Instituut voor Constitutioneel Recht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de K.U.Leuven besloten om het tweede volume van haar reeks "Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten" aan dit thema te wijden. Deze reeks, die in 2008 boven de doopvont werd gehouden, wil niet alleen op beschrijvende wijze becommentariëren, maar ook met duidelijke

Contenu

0 résultats Page