Connexion

Het federale België na de Zesde Staatshervorming

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
De Zesde Staatshervorming is een zeer omvangrijke hervorming. Ze heeft betrekking op nagenoeg alle onderwerpen van het Belgisch Staatsrecht: de instellingen, de bevoegdheidsverdeling, de financiering en de rechtsbescherming. Het boek ‘Het federale België na de Zesde Staatshervorming", een initiatief van het Instituut voor Constitutioneel Recht van de KU Leuven, beoogt al deze wijzigingen in 31 bijdragen toe te lichten. De auteurs zijn vertrouwd met de Staatshervorming als academicus, kabinetsmedewerker, staatsraad of auditeur in de Raad van State, advocaat of voorzitter van of referendaris bij het Grondwettelijk Hof. De Zesde Staatshervorming heeft het Belgische Staatsrecht nog wat complexer gemaakt. De uitgave analyseert exhaustief en grondig alle aspecten ervan en wordt als een onmisbaar overzicht gepubliceerd in de Bibliotheek Grondwettelijk Recht.

Contenu

0 résultats Page