Connexion

De latente staatshervorming

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
Al te vaak overheerst het beeld dat de bevoegdheden in het federale België verdeeld worden via staatshervormingen. De bevoegdheidsverdeling in het federale België evolueert ook in belangrijke mate via de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State. Het is deze 'latente staatshervorming' die het voorwerp uitmaakt van het boek. Het boek brengt hierbij de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State over de materiële bevoegdheidsverdeling systematisch samen in een enkele publicatie en vormt zo een uniek basiswerk over het systeem van materiële bevoegdheidsverdeling.
Het boek geeft bovendien ook een uniek en systematisch overzicht van de geldende bevoegdheidsverdeling in de grote takken van het recht. De bevoegdheidsverdeling in de grondrechten, de rechtsbedeling, het burgerlijk recht, de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht, de fiscaliteit, het vennootschaps-en verenigingsrecht en het straf- en

Contenu

0 résultats Page