Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht. Autonome rechtsfiguur of miskend correctiemechanisme

Auteurs:

Editeur: die Keure / la Charte

Het Latijnse adagium Fraus omnia corrumpit spreekt voor zich en het is van alle tijden: bedrog tast alles aan. Hoe vertaalt men evenwel naar ons privaatrecht zo'n vage en algemene uitdrukking? Meer zelfs, hoe geeft men invulling aan een principe dat door het Hof van Cassatie als algemeen

rechtsbeginsel is erkend en dat in zeer uiteenlopende situaties wordt toegepast?
In dit boek is Annekatrien Lenaerts de grote uitdaging durven aangaan om de vaagheid van het adagium in het privaatrecht te doorbreken. Vanuit een duidelijke probleemstelling, glasheldere onderzoeksvragen, een stevig onderzoeksplan en een betrouwbare onderzoeksmethode, heeft zij de toepassingen van fraus omnia corrumpit in het privaatrecht in kaart gebracht en grondig geanalyseerd.
Met dit werk heeft de vaagheid plaatsgemaakt voor scherpe contouren, zowel op het vlak van de (eigenlijke en oneigenlijke) toepassingsgevallen, de toepassingsvoorwaarden en de gevolgen van het adagium, als op het vlak van de juiste rol en plaats ervan binnen de bronnen van het recht en in de verzameling algemene rechtsbeginselen.
Wie dit boek leest of ook maar consulteert, zal erin vinden wat hij of zij zoekt, maar zal ook verrast en geboeid zijn door de trefzekere analyses en de rijkdom aan nieuwe en consistente inzichten die zijn samengebracht in een ware theorie van fraus omnia corrumpit.

Edition
1
Date
août 2013
ISBN
9789048617722
Nombre de pages
547
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 99.06 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 99.06 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats