Connexion

Handboek Lokale en regionale belastingen - Deel 1. Lokaal

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
Dit is de vijfde editie van het "Handboek lokale en regionale belastingen" dat voor de eerste maal verscheen in 1998. Hoewel het absoluut de bedoeling was om een hernieuwde editie van het volledige handboek uit te geven, hebben de omvangrijke wijzigingen en vernieuwingen door - en naar aanleiding van - de 6de staatshervorming, evenals door de invoering van de zgn. Vlaamse
Codex Fiscaliteit ertoe geleid dat dit niet mogelijk bleek.
Er werd uiteindelijk beslist om het handboek in twee delen uit te geven, waarvan het eerste deel de lokale belastingen behandelt. Het deel dat betrekking heeft op de regionale belastingbevoegdheid en de capita selecta gewestbelastingen zal zo snel mogelijk volgen.
In dit eerste deel van het Handboek lokale en regionale belastingen analyseert Miguel De Jonckheere de gemeentelijke en provinciale belastingbevoegdheid. Daarbij gaat hij vooreerst in op de oorsprong van de fiscale autonomie en het begrip "belasting". Vervolgens behandelt hij de diverse beperkingen

Contenu

0 résultats Page