Connexion

Evaluatie van de indicatieve tabel 2012 - Evaluation du tableau indicatif 2012

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
Op 13 maart 2014 vond in Antwerpen de studienamiddag plaats over "De indicatieve tabel een jaar later …" onder impuls van de N.V.M. (Nederlandstalige Vereniging van Magistraten vzw) en het K.V.V.P. (het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters vzw) en in samenwerking met Studipolis die Keure.
De beide magistratenorganisaties blijven zich inzetten voor de promotie, actualisatie en verbetering van de oorspronkelijke tabellen voor forfaitaire schadevergoeding bij ongeval. Het is op dit ogenblik een van de langlopende gezamenlijke juridische initiatieven tussen Nederlands- en Franstalige magistraten en hun respectievelijke organisatie.
De eerste tabel ontstond in 1994 en in de volgende 20 jaar onderging zij verschillende aanpassingen.
De laatste aanpassing in 2012 is wel de meest verregaande geweest. Het past dan ook om de vinger aan de juridische pols te houden om het (on)behagen van degene die dagelijks de tabel gebruiken te registreren. De studienamiddag en dit boek passen dan

Contenu

0 résultats Page