Connexion Start

Themis 93 - Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
In het domein van het AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT tonen we u eerst het pad, met zijwegen en omleidingen, in de immer aanhoudende stroom van beslissingen van het Hof van Cassatie over het foutbegrip bij de persoonlijke aansprakelijkheid, de kwalitatieve aansprakelijkheden (voor gebrekkige zaken, minderjarige kinderen, aangestelden, dieren en gebouwen) en de productaansprakelijkheid. Vervolgens besteden we voor de eerste maal in het kader van dit Themisonderdeel specifiek aandacht aan de beginselen van de schadeleer en de hete hangijzers van de schadevergoeding (de verlies van een kans-leer, de wrongful life-vordering, de rechtsvordering tot collectief herstel en de kapitalisatiemethode bij de vergoeding van toekomstige morele schade).
In het domein van het VERZEKERINGSRECHT loodsen we u doorheen de tsunami aan recente wetgeving. Ook de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges biedt stof tot debat, onder meer over de verjaring, de vergoedingsregeling voor treinongevallen en

Contenu

0 résultats Page