Connexion

De rechtspositie van het overheidspersoneel in beweging / Le statut juridique du personnel des services publics en évolution

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
In de publieke sector zijn meer dan 1 miljoen personeelsleden actief, niet alleen in statutair dienstverband benoemde ambtenaren, maar ook contractanten. Dit leidt ertoe dat regels uit het bestuursrecht en het arbeidsrecht vaak door elkaar lopen, wat aanleiding geeft tot tal van rechtsvragen.

Het eerste deel van dit boek is gewijd aan een aantal actuele topics op het vlak van de individuele arbeidsverhoudingen de lege lata. In hoeverre werken de beginselen van behoorlijk bestuur door, zowel in de statutaire als in de contractuele arbeidsverhoudingen? Waar ligt de grens als het vraagstuk van de eenzijdige wijziging van de individuele arbeidsvoorwaarden aan de orde is? Ziet iemand door de bomen het bos nog indien de samenloop van de verschillende arbeidsongeschiktheidscircuits van de ambtenaren onder de loep worden genomen? Welke rechtscolleges zijn bevoegd bij conflicten in personele aangelegenheden in de publieke sector? Wat is de invloed van het Europees recht op het

Contenu

0 résultats Page