Connexion

De gunning van overheidsopdrachten

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
Met de inwerkingtreding van de Overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 op 1 juli 2013 ontstond de behoefte aan een nieuw boek dat een helder overzicht biedt van de stand van zaken betreffende de gunning - inmiddels 'plaatsing' - van overheidsopdrachten.
Met de goedkeuring van een nieuwe reeks Europese richtlijnen op 26 februari 2014 - om te zetten in nationaal recht tegen 18 april 2016 - ontstond wat vertwijfeling. Had het zin om het project voort te zetten, terwijl parallel aan nieuwe wetgeving zou worden gewerkt ter implementatie van de nieuwe Europese richtlijnen 2014/23 (concessieovereenkomsten), 2014/24 (overheidsopdrachten klassieke sectoren), 2014/25 (overheidsopdrachten speciale sectoren)? Maar wat indien de nieuwe wetgeving ter implementatie van de richtlijnen 2014 op zich zou laten wachten? De wet van 15 juni 2006 is tenslotte ook maar zeven jaar na de bekendmaking ervan in werking getreden.
Er werd toen beslist om toch door te gaan met het project en een boek te wijden aan

Contenu

0 résultats Page