Connexion

De plaats van samenwerkingsakkoorden in het constitutioneel kader

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
In dit boek verkent Yannick Peeters de grenzen en de mogelijkheden van samenwerking tussen de deelstaten en de federale overheid binnen het huidige grondwettelijk kader.
Hij doet, waar dit een ongewenste belemmering vormt, de noodzakelijke aanbevelingen om het bestaande kader beter af te stemmen op de realiteit van samenwerking en samenwerkingsakkoorden.

Contenu

0 résultats Page