Connexion

De bevoegdheden van de gewesten

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
In het boek 'Bevoegdheden van de gewesten' krijgt u per gewestelijke bevoegdheid een omvattende commentaar met wethistoriek, de relevante parlementaire stukken, de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de 'klassieke' commentaar.
Elk domein werd belicht door een andere auteur, met deskundigheid in de door hen beschreven materie, hetzij vanuit hun academische bedrijvigheid, hetzij vanuit hun praktijkervaring met het betrokken bevoegdheidsdomein en zo mogelijk vanuit de beide perspectieven.

Contenu

0 résultats Page