Connexion

Redelijke aanpassingen, evenredigheid en de rol van de rechter

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
Personen met een handicap botsen in de samenleving op tal van barrières die hen verhinderen op gelijke wijze deel te nemen als mensen zonder handicap. Individuen met een handicap kunnen dan een beroep doen op de redelijkeaanpassingenplicht en bijvoorbeeld aan werkgevers en aanbieders van goederen en diensten vragen deze barrières te verwijderen. De plicht is begrensd: aanpassingen hoeven niet aangeboden te worden wanneer ze onredelijk of onevenredig belastend zouden zijn.
Op basis van theoretische leerstukken en de praktijken in verschillende rechtssystemen (de VS, Canada, de EU, Nederland) onderzoekt Annelies D'Espallier de inhoud en de gevolgen van de plicht.
Er wordt nagegaan:
- welke de theoretische onderstroom van de redelijkeaanpassingenplicht is en welke vorm van gelijkheid nagestreefd wordt;
- op welke wijze het leerstuk van de proportionaliteit concepten als redelijkheid en de onevenredigheid van de belasting verder kan verfijnen;
- welke houding rechters moeten aannemen bij

Contenu

0 résultats Page