Europees Sociaal Handvest, sociale rechten en grondrechten op de werkvloer / Charte sociale europeenne, droits sociaux ...

Auteurs:

Editeur: die Keure / la Charte

Op 5 mei 1996 werd het herziene Europeese Sociaal Handvest ondertekend in Turijn. Dit initiatief dat in dit tijdscharnier werd ontplooid, dient te worden gekaderd in een beweging om een deel van het Europeesrechtelijke patrimonium van mensenrechten nieuw leven in te blazen dat grotendeels

onderbelicht bleef in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Twintig jaar later is deze beweging nog niet afgerond. Het lijkt wezenlijk dat alle leden van de juridische gemeenschap - academici, advocaten, magistraten, ambtenaren, of vertegenwoordigers van ngo's of representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties - kennis kunnen nemen van een status quaestionis van de reeds afgelegde weg, maar ook van perspectieven voor de toekomst. Daarmee is de doelstelling van dit verzamelwerk gegeven, dat naast een aantal vragen met betrekking tot het Handvest als zodanig en met betrekking tot de daarin opgenomen grondrechten, de normatieve context van dit Handvest en enkele hete hangijzers van de bescherming van grondrechten op de werkvloer in de analyse betrekt.
Dit verzamelwerk is de tweetalige vrucht van een collectief onderzoeksproject dat in de schoot van de Belgische afdeling van het Academisch netwerk rond het Europees Sociaal Handvest en de Sociale Grondrechten (Réseau acade?mique sur la Charte sociale europe?enne et les Droits Sociaux) werd verwezenlijkt.

***

Le 5 mai 1996 était signée, à Turin, la Charte sociale européenne révisée. L'initiative s'inscrivait, à l'époque, dans un mouvement de revitalisation d'un segment du droit européen des droits de l'Homme qui, pour essentiel qu'il soit, était demeuré dans l'ombre de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Vingt ans après, ce mouvement est toujours à l'oeuvre, et il paraît essentiel que tous les membres de la communauté juridique - académiques, avocats, magistrats, fonctionnaires, ou encore, responsables d'organisations non gouvernementales ou d'organisations représentatives de travailleurs ou d'employeurs - puissent bénéficier d'un état des lieux du chemin parcouru, mais aussi des perspectives d'avenir. Tel est l'objectif du présent ouvrage qui, outre une série de questions relatives à la Charte proprement dite et aux droits qu'elle garantit, s'intéresse à l'environnement normatif de celle-ci et à l'un ou l'autre hot topic de la protection des droits fondamentaux dans la relation de travail.
Cet ouvrage est le fruit bilingue d'une recherche collective menée au sein de la Section belge du Réseau acade?mique sur la Charte sociale europe?enne et les Droits Sociaux.

Edition
1
Date
novembre 2016
ISBN
9789048628544
Nombre de pages
454
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 117.92 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 117.92 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats