Connexion

De zelfinrichtingsbevoegdheden van de deelstaten

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
Wat zijn hier en nu de bevoegdheden van de deelstaten om hun eigen instellingen in te richten? Deze vraag wordt in het boek 'De zelfinrichtingsbevoegdheden van de deelstaten' beantwoord. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de zogenaamde "constitutieve autonomie", maar ook naar andere zelfinrichtingsbevoegdheden die zijn toegekend aan de deelstaten of die voortvloeien uit hun bestaan zelf als staatsrechtelijke instelling.
In dit boek vindt u:
- een gedetailleerde beschrijving van de draagwijdte en het gebruik van deze verschillende soorten zelfinrichtingsbevoegdheid
- een bespreking van de verscheidene initiatieven inzake de totstandkoming van een Vlaamse Grondwet of van een andersoortig fundamenteel charter of handvest als basistekst voor de Vlaamse deelstaat
- de mogelijkheden om dergelijke initiatieven juridisch te onderbouwen
Het boek wordt afgesloten met een lijst van rechtsleerbijdragen waarnaar in een verkorte vorm wordt verwezen.

Contenu

0 résultats Page