Connexion

Indicatieve tabel 2016 / Tableau indicatif 2016

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
De herwerkte Tabel is geen wondermiddel om snel een menselijke schade te berekenen. Het is ook geen dwingende regel om schade te benaderen. Deze Tabel geeft slechts aan hoe de schade mogelijk begroot kan worden.
De wetgever legde, in het Burgerlijk Wetboek, slechts de algemene basis m.b.t. de principes van schade en schadevergoeding vast. Omwille van het algemeen karakter van de wettelijke bepalingen, is het noodzakelijk zich te beroepen op andere rechtsbronnen. Of het nu de maatschappij, de wetenschap of de technologie betreft: alles is voortdurend in beweging. Ook de rechtsleer en rechtspraak over de evaluatie van menselijke schade blijven nooit stilstaan.
Deze editie verschilt enigszins van de vorige. Door de Indicatieve Tabel om de 4 jaar opnieuw te evalueren en, waar nodig, aan te passen, geven de betrokken magistratenorganisaties uiting aan hun wens om deze evoluties op te volgen, er zich aan aan te passen of zelf te duiden.
Voor mensen die beroepsmatig met schade en

Contenu

0 résultats Page