Connexion Start

125 jaar nabijheidsrechters / 125 ans de justice de proximité. Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2017 / Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2017

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
Moeten de Rechtskronieken eigenlijk nog wel voorgesteld worden? Door de jaren heen hebben ze steeds meer bekendheid verworven en zijn ze uitgegroeid tot een onmisbare ontmoetingsplaats onder collega's.
De Rechtskronieken zijn ontstaan uit de noodzaak aan een dialoog tussen de academische wereld en de ervaringsdeskundigen, die de vrederechters (wij zijn nog voor de hervorming van 1995) ongetwijfeld zijn door hun praktijkkennis, in navolging van wat er reeds bestond voor het notariaat.
De huidige formule hebben we te danken aan onze collega-vrederechter Philippe Detienne en professor Paul Delnoy. Zij hebben ervoor gezorgd dat de eerste studiedagen, georganiseerd door Guy Benoît en Guy Rommel, hun hedendaags formaat aannamen, of toch bijna, want de Kronieken, die eerst enkel in Luik plaatsvonden, werden later gesplitst, waardoor de samenwerking met de UGent uitgebouwd werd.
2017 is een uitzonderlijke jaargang, in meer dan één opzicht.
Allereerst is het dit jaar 125 jaar geleden dat de

Contenu

0 résultats Page