Connexion

Themis 102 - Bijzondere overeenkomsten

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
RECENTE ONTWIKKELINGEN OP HET VLAK VAN KOOP
In de afgelopen drie jaar is er belangrijke cassatierechtspraak verschenen over aansprakelijkheid van gespecialiseerde versus professionele verkoper voor verborgen gebreken. Daarnaast wordt in deze bijdrage een overzicht van rechtspraak gebracht van de bodemrechter inzake koop en lastgeving.

RECENTE ONTWIKKELINGEN OP HET VLAK VAN HUUR
Dit tweede onderdeel gaat in op actuele ontwikkelingen in huurrecht. Focus ligt op het komende Vlaams Huurdecreet (inwerkingtreding voorzien op 1 september 2018). In dit decreet worden regels van gemeen huurrecht onder het dwingende woninghuurregime gebracht, worden sommige bestaande bepalingen inzake woninghuur bijgewerkt en worden nieuwe bepalingen toegevoegd. Zo bent u meteen mee met de werking en impact van dit voor de vastgoedpraktijk van belang zijnde decreet. De voorziene regelingen in Brussel en Wallonië worden hierin betrokken.

RECENTE ONTWIKKELINGEN OP HET VLAK VAN KLEINE CONTRACTEN
In de derde

Contenu

0 résultats Page