Connexion

Arbeidsongevallen Publieke sector

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
In 1984 publiceerde Ria Janvier voor het eerst haar boek over de arbeidsongevallen in de publieke sector. Anno 1988 is een aangevulde versie op de markt gebracht. Intussen zijn er bijna dertig jaar verstreken en de heeft de auteur werk gemaakt van een volledig nieuwe editie, vooral ook op vraag van het werkveld. Tegelijk verdient deze studie het predicaat van wetenschappelijk boekwerk. Ria Janvier geeft een exhaustieve stand van zaken, maar deinst er tegelijk niet voor terug om op een scherpzinnige wijze de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer te analyseren en, zo nodig, te bekritiseren. Daarnaast gaat de auteur ook geregeld de uitdaging aan om de lege ferenda een aantal denksporen te verkennen.
Dit boek is volgens een klassieke indeling opgebouwd:
- Een korte historische terugblik.
- Een afbakening van het personeel toepassingsgebied: wie valt onder welke arbeidsongevallenwetgeving en wat zijn de consequenties daarvan?
- Een uiteenzetting van de begrippen 'arbeidsongeval' en

Contenu

0 résultats Page