Connexion

Themis 104 - IP- & ICT-recht

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
De datum van 25 mei 2018 waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van toepassing wordt, staat in de kalenders van veel bedrijven, instellingen en hun raadslieden reeds lang in het rood aangekruist. Dr. Els Kindt maakt de lezer vertrouwd met dit nieuw regelgevend kader en met de belangrijkste nieuwigheden - en valkuilen - in vergelijking met de situatie vandaag. Dr. Yung Shin Van Der Sype spitst deze nieuwigheden vervolgens verder toe op een arbeidsrechtelijke context. De bescherming van het privéleven en de persoonsgegevens van werknemers wordt anno 2018 immers op verschillende vlakken uitgedaagd. Er wordt dieper ingegaan op enkele specifiekere punten die de praktische toepassing van de Algemene verordening kunnen bemoeilijken, zoals het delen van HR gegevens binnen een internationale groep, het al dan niet vragen van toestemming van de werknemer en het toevoegen van nieuwe clausules in het arbeidsreglement.
In het domein van het intellectueel eigendomsrecht

Contenu

0 résultats Page