Connexion

Onderzoeksovereenkomsten. Met bijzondere aandacht voor de samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en ondernemingen

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
In dit boek onderzoekt Joris Swennen agencyproblemen vervat in de onderzoeksovereenkomsten tussen onderzoeksorganisaties (een instelling met een hoofdzakelijk niet-economische finaliteit) en ondernemingen (met in eerste instantie een economische finaliteit). Een domein dat ook enorm in evolutie is: terwijl in de Verenigde Staten een scepticisme rond octrooien opduikt, gaat China opeens wel voor meer octrooibescherming, en Europa blijft baanbrekend werk verrichten in het kader van Horizon 2020. Nieuwe technologieën impliceren dat er meer en meer clusters en pools van octrooien gevraagd moeten worden, wat steeds resulteert in complexere meerpartijenverhoudingen.
De complexiteit van het onderzoek ligt niet alleen in de aard van het onderwerp, de schaarste en de moeilijke toegankelijke bronnen. Die ligt ook aan het feit dat het juridisch onderzoek noodzakelijkerwijze diverse takken van het recht behelst, niet alleen het geheel verbintenissenrecht gelet op het onbenoemd karakter van het

Contenu

0 résultats Page