Connexion

De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
Het Omgevingsvergunningsdecreet is ondertussen ruim drie jaar operationeel. Tijd dus voor een allesomvattende bijdrage over de integratie van alle vroegere vergunningen inzake stedenbouw, milieu, handelsvestigingen en vegetatiewijziging.

In deze publicatie analyseren de auteurs de historiek, het toepassingsgebied en de juridische draagwijdte van de nieuwe vergunningsprocedure. Zij geven tevens een geactualiseerd overzicht van de beoordelingsgronden, behandelen de hervorming van de handhaving en sluiten af met een selectief overzicht van de voor de vergunningverlening en handhaving relevante sectorale regelgeving.

Het handboek is geschreven vanuit de jarenlange praktijkervaring van de auteurs als advocaten omgevingsrecht ten behoeve van de rechtspracticus van het omgevingsvergunningsrecht en belicht door middel van een eerste systematische analyse de drie facetten van het regime van de omgevingsvergunning: procedure, beoordeling en handhaving, aan de hand van de parlementaire

Contenu

0 résultats Page