Connexion

Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2021 / Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2021

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2021 behandelt: [1. De vrederechter en beschermde personen in een internationale context] Deze bijdrage gaat over beschermde/te beschermen personen in een internationale context, bv. wanneer in België een beschermingsmaatregel uitgesproken werd, maar de beschermde persoon met de Nederlandse nationaliteit verhuist naar Nederland waar ook zijn familie woont en zijn vermogen ligt. Of een Belgische vrederechter ontvangt het verzoek om een Belgische vrouw met een mentale beperking onder bewind te plaatsen, maar de vrouw verblijft in Portugal. Dergelijke internationale gevallen leiden tot verschillende vragen van internationaal privaatrecht: a) Is de Belgische vrederechter internationaal bevoegd? b) Welk recht moet hij toepassen? c) Kunnen bepaalde beschermingsmaatregelen die zijn ontstaan in een bepaald land ook doorwerken in een ander land? en d) Hoe kunnen autoriteiten van verschillende landen onderling samenwerken? Na een schets van de

Contenu

0 résultats Page