De opzegging van overeenkomsten

Auteurs:

Editeur: Intersentia

Dit echte opus magnum biedt de lezer een algemene theorie over de (eenzijdige) opzegging van contracten. Een algemeen verbintenisrechtelijk leerstuk ter zake - dat kan gelden voor alle contracten waarvoor er geen bijzondere wettelijke opzeggingsregels bestaan - bestond immers nog niet in het

Belgische recht. Dit omvangrijke boek biedt wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op tal van vragen die de opzegging van overeenkomsten betreffen.De auteur bouwt haar theorie rondom vier grote onderzoeksvragen. Zij onderzoekt welke de verbintenisrechtelijke kwalificaties zijn die met de opzegging in verband kunnen worden gebracht, welke de opzeggingsgronden zijn en welke de uitoefeningsvoorwaarden zijn. Ten slotte - als sluitstuk van de algemene theorie - gaat zij na wat de rechterlijke controlemogelijkheden zijn en de mogelijke remedies ingeval de rechter vaststelt dat er iets schort met de opzegging.Dit uiterst vlot leesbare werk is verplichte lectuur voor advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, magistraten en iedereen die een vraag heeft over het opzeggen van contracten. Het is dan ook het onmisbare standaardwerk voor dit belangrijke deel van ons verbintenissenrecht. Flavie Vermander behaalde haar diploma van licentiaat in de rechten in 1998 en van gediplomeerde in de aanvullende studies van fiscaliteit in 1999, beide aan de KU Leuven. Na haar studies was zij gedurende vier jaar advocate, eerst aan de balie van Gent en vervolgens van Kortrijk. In september 2003 werd zij assistente aan de KU Leuven, verbonden aan het Instituut voor verbintenissenrecht. Sinds september 2011 is zij advocate aan de balie van Gent en sinds 1 januari 2012 tevens deeltijds docent aan de Universiteit Antwerpen.

Edition
1
Date
juillet 2014
ISBN
9789050958851
Nombre de pages
1060
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 183.96 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 183.96 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats