Connexion

De communautarisering van de gezinsbijslagregeling / La communautarisation des allocations familiales

Editeur: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
Voor het eerst zal een sector uit de sociale zekerheid onttrokken worden aan de bevoegdheid van de federale overheid. Van een dergelijke evolutie bestaan er geen voorbeelden in het buitenland. Ontegenzeggelijk wordt het dan ook een gigantische operatie om ervoor te zorgen dat voor elk gezin de uitbetaling op een vast tijdstip kan blijven verlopen. Want morgen zullen in België vier verschillende stelsels van gezinsbijslagregeling naast mekaar bestaan, die elk onder de bevoegdheid van een andere deelentiteit zullen vallen.

*** *** ***

Pour la première fois, une branche de la sécurité sociale sera ainsi soustraite de la compétence de l'autorité fédérale. En termes comparés, il semble qu'il n'existe pas d'exemple d'une telle évolution à l'étranger. Indéniablement, le maintien du versement des allocations à intervalles fixes à chaque famille va être une opération particulièrement complexe. C'est que, demain, coexisteront en Belgique quatre systèmes d'allocations familiales différents,

Contenu

0 résultats Page