Connexion Start

Praktisch handboek Vlaamse registratierechten

Editeur: INNI publishers
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
Iedereen komt wel eens in aanraking met het kopen of verkopen van onroerende goederen, het opstellen of beoordelen van huurovereenkomsten, schenkingen, verdelingen, ..., allemaal akten die onderworpen kunnen zijn aan registratie en dus registratiebelasting.
Dit boek bespreekt de grote principes van de in Vlaanderen geldende registratierechten en -belastingen.
In afzonderlijke hoofdstukken worden de belangrijkste berekeningsregels besproken en verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden.
De bedoeling is te zorgen voor een handig gebruiksinstrument bij de berekening van de meest courante Vlaamse registratierechten. Het boek is dan ook in de eerste plaats gericht op de praktijk, maar biedt toch de nodige theoretische ondersteuning, soms door middel van verwijzing, zodat het de lezer in staat stelt de gemaakte berekeningen te begrijpen en te onderbouwen.

Contenu

0 résultats Page