Economische groei in Europa: eerst de crisis, dan het recht

Auteurs:

Editeur: Intersentia

In dit boek wordt de huidige economische en financiële crisis ontleed met een bijzondere nadruk op de antwoorden die het Europees recht hierop kan of wil bieden. Aandacht gaat naar de nieuwe regels voor het prudentiële toezicht in de financiële sector, het nieuwe grote herstelplan voor groei en

werkgelegenheid (het 'European Economic Recovery Plan for Growth and Jobs'), de versterking van de economische en monetaire unie en de eerste concrete aanzetten tot daadwerkelijk Europees economisch bestuur. Daarnaast wordt stilgestaan bij de rol die het privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsfiguren hebben gespeeld bij de totstandkoming, verspreiding en afwikkeling van de financiële crisis. De voor de EU-lidstaten aanwijsbare effecten aangaande verantwoordelijke staatssteun en de potentieel verregaande gevolgen voor hun fiscale soevereiniteit worden onderzocht en toegelicht.Dit boek biedt belangrijke inzichten en een waardevolle duiding voor eenieder die de Europese antwoorden op de huidige crisis beter wenst te begrijpen. Het richt zich dan ook tot juristen, onderzoekers, studenten en allen die belang stellen in de ontwikkeling van het (Europees) recht.
Met bijdragen van Luc Aucremanne, Robby Houben, Bruno Peeters en Anne-Marie Van den Bossche.

Edition
1
Date
décembre 2011
ISBN
9789400002784
Nombre de pages
122
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 42.45 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 42.45 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats