Connexion

De factuur en de btw

Editeur: Intersentia
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
De meeste formele vereisten voor de factuur hebben betrekking op de btw-verplichtingen. Om de toepassing van de btw-regelgeving te kunnen controleren, is vereist dat de fiscus kennis krijgt van de door de btw-plichtige verrichte handelingen en dat iedere handeling afzonderlijk kan worden geverifieerd. De factuur speelt daarbij een belangrijke rol.Deze uitgave geeft het meest complete overzicht van de vereisten waaraan een factuur moet voldoen op het vlak van de btw.> Wanneer moet een factuur of stuk uitgereikt of opgemaakt worden?> Welke verplichte vermeldingen moeten voorkomen op de factuur of het stuk?> Wat zijn de gevolgen van een niet-conforme factuur?> Voor de huur van de bedrijfsgebouwen ontvang ik geen factuur. Kan dit?> Regelmatig komen buitenlandse ondernemingen herstellingen verrichten aande machines. Zij rekenen op hun factuur geen btw. Is dit mogelijk?> Voor goederen die vanuit andere EU-lidstaten komen, wordt ons meestal twee maanden na aankomst van de goederen een

Contenu

0 résultats Page