Connexion Start

De fiscale onderzoeksmachten in de inkomstenbelastingen

Editeur: Intersentia
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus staan vaak lijnrecht tegenover een aantal fundamentele beginselen, zoals het beroepsgeheim, het recht op privacy, de onschendbaarheid van de woning, enz. De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus geven dan ook aanleiding tot heel wat betwistingen.In deze uitgave geven de auteurs op de eerste plaats een algemeen overzicht van de verschillende

Contenu

0 résultats Page