Connexion

De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen

Editeur: Intersentia
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
Dit boek biedt een diepgaande en volledige commentaar op de zesde staatshervorming, op de instellingen, de bevoegdheden en de middelen. Niet minder dan 31 bijdragen bieden een grondige analyse van alle aspecten ervan:- de hete hangijzers: de kieskring BHV, de benoeming van de burgemeesters in de randgemeenten, de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, ...- de hervorming van het tweekamerstelsel, de uitbreiding van de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, de gewestelijke volksraadpleging, de constitutieve autonomie van de gemeenschappen en de gewesten, de samenvallende verkiezingen, ...- de talloze bevoegdheidsoverdrachten, o.m. inzake gezondheidszorg, gezinsbijslagen, justitie en jeugdsanctierecht, woninghuur, handelshuur en pacht, arbeidsmarktbeleid, vestigingsvoorwaarden en prijsbeleid, toerisme, landbouw en dierenwelzijn, leefmilieu, energie, verkeer en mobiliteit, onteigening en openbaar ambt, ... alsook 'Brussel in de zesde

Contenu

0 résultats Page