Beroepsgeheim

Auteurs:

Editeur: Intersentia

Over het beroepsgeheim werden hele bibliotheken volgeschreven en bestaat er een overvloedige rechtspraak. Toch blijkt dat de grondbeginselen van deze figuur niet altijd goed worden begrepen en dat de toepassingen die ervan worden gemaakt niet altijd optimaal aansluiten bij de bestaansreden ervan.

Voor het eerst in de Belgische rechtsleer tracht dit boek systematisch het 'onkruid te wieden' om het beroepsgeheim te ontdoen van alle mystiek en (status)symboliek waarmee het gaandeweg werd beladen, om de essentie van de regel te achterhalen. Met de praktische bruikbaarheid van dit boek in het achterhoofd werd de omvang ervan zo hanteerbaar mogelijk gehouden. Net zoals de wettekst zelf vertrekt dit werk van het medisch beroepsgeheim, om dan een algemene theorie van het beroepsgeheim te ontwikkelen. Niet alleen advocaten en magistraten die achteraf moeten aftoetsen of het beroepsgeheim al dan niet terecht werd ingeroepen, ook de 'noodzakelijke vertrouwenspersonen' die zelf het beroepsgeheim in hun dagelijkse praktijk moeten toepassen (zoals artsen en advocaten en hun tuchtoverheden, maar ook paramedici, beheerders en ombudspersonen in zorginstellingen, netwerken palliatieve zorg ...) zullen dit werk nuttig kunnen raadplegen om inzicht te krijgen hoe bewust met het beroepsgeheim om te gaan in functie van het doel achter de regel.
De auteur is magistraat en navorser aan de Universiteit Antwerpen. Dit boek is de weerslag van het doctoraatsproefschrift dat hij in juni 2013 aan deze instelling heeft verdedigd.

Edition
1
Date
janvier 2014
ISBN
9789400004597
Nombre de pages
510
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 103.77 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 103.77 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats