Onteigeningen in Vlaanderen na de zesde staatshervorming

Auteurs:

Editeur: Intersentia

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering voor de periode 2014-2019 werd - in uitvoering van de zesde staatshervorming - het voornemen gemaakt om een proactief en centraal aangestuurd vastgoedbeleid uit te bouwen om overheidseigendommen efficiënter te gebruiken en te ontwikkelen. Eén van de

instrumenten die men hiervoor wil uitwerken, is een nieuw Onteigeningsdecreet ter vervanging van de Onteigeningswetten van 1835 en 1962. Hiermee wil men komen tot eenvoudige en rechtszekere procedures die zowel de belangen van de onteigenende overheden als die van de onteigenden behartigen. Maar aan welke voorwaarden moet dat decreet beantwoorden? Hoe kan men het best zo een decreet uitwerken?
Door de oprichting van een administratief rechtscollege, dat deel uitmaakt van de Dienst van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges, heeft men bovendien de ambitie om de betwistingen inzake onteigeningen snel en correct te beslechten. Maar kan een dergelijke administratieve rechtbank wel opgericht worden als men artikel 144 van de Grondwet in acht neemt? Wordt de overheid dan niet rechter en partij? Wat met het fundamentele rechtsprincipe van de scheiding der machten?
De auteurs van dit boek geven op al deze en vele andere vraagstukken een concreet en duidelijk antwoord. Dit boek is dan ook een onmisbare leidraad in het licht van de geplande ontwikkelingen met betrekking tot het onteigeningscontentieux in Vlaanderen.
Met bijdragen van Shauna De Leener, Martin Denys, Korian Gerritsen, Filip Mertens, Robert Palmans, Yannick Peeters, Jacques Sluysmans, John Toury, Jürgen Vanpraet, Sven Vernaillen en Bart Volders.

Edition
1
Date
juin 2015
ISBN
9789400005679
Nombre de pages
208
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 70.75 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 70.75 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats