Grond- en Pandendecreet

Auteurs:

Editeur: Intersentia

Met zijn arresten nr. 144/2013 en 145/2013 van 7 november 2013 heeft het Grondwettelijk Hof, wegens strijdigheid met de Europese regelgeving en de Belgische Grondwet, bepaalde delen van het Grond- en Pandendecreet van 27 maart 2009 vernietigd. Het gaat hierbij enerzijds over de bepalingen inzake

'sociale last' en anderzijds over de regels betreffende het 'wonen in eigen streek'.
De vernietiging door het Grondwettelijk Hof heeft terugwerkende kracht en grijpt dus in in de lopende en bestaande projecten. De gevolgen van het arrest gelden erga omnes, waardoor niemand nog rechten kan putten uit of gebonden kan worden door de vernietigde bepalingen. Dit geldt zowel voor de overheid als voor de rechtsonderhorigen.
De vernietiging doet evenwel tal van concrete vragen rijzen voor de praktijk, zowel voor de Vlaamse overheid (het Vlaamse Gewest, provincies, gemeenten, intercommunales en huisvestingsmaatschappijen) als voor eigenaars, projectontwikkelaars, investeerders en de verschillende vastgoedberoepen.
Dit boek tracht een duidelijk antwoord te bieden op deze vragen en gaat uitgebreid in op het rechtsherstel dat na de vernietigingsarresten van het Grondwettelijk Hof aan de orde is. Het bevat dan ook een schat aan informatie voor iedereen - advocaat, notaris, magistraat, landmeter, verkavelaar, vastgoedontwikkelaar, overheid enz. - die op een professionele wijze met vastgoed bezig is.

Edition
1
Date
septembre 2016
ISBN
9789400007420
Nombre de pages
201
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 66.04 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 66.04 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats