Verloskunde in beweging III

Auteurs:

Editeur: Intersentia

Een multidisciplinaire aanpak van moeilijke verloskundige kwesties wint aan belang. Dit is ook de insteek van Verloskunde in beweging III, waar de focus ligt op het gezondheidsrechtelijke aspect, maar in harmonie met andere disciplines als de gezondheidseconomie en de toegepaste psychologie in de

gezondheidszorg.
Dit boek beoogt de zorgverleners te informeren over hun rechten en plichten in de afhandeling van medische incidenten. De werking en de procedure van het Fonds voor de Medische Ongevallen komen sterk aan bod. In samenwerking met verzekeraars en het werkveld werd de 'Gedragscode OMgaan met Incidenten in de Verloskunde' (GOMIV) ontwikkeld. Dit is een leidraad voor de individuele zorgverlener geconfronteerd met een medisch incident, al dan niet gevolgd door een klacht. Centraal in de GOMIV staat de open disclosure-cultuur bij zowel de schadelijder als de collega-zorgverlener (binnen de zorginstelling en binnen de professionele beroepsorganisaties).
Daarnaast benadrukken vijf gezondheidsrechtelijke aanbevelingen inzake 'foetale monitoring, uterusruptuur, solutio placentae, schouderdystocie en teamwork op basis van het patiëntendossier' het belang van consensus binnen de verloskunde, met het oog op het minimaliseren van de kans op een schadegeval en aansprakelijkheid.

Edition
1
Date
novembre 2016
ISBN
9789400007956
Nombre de pages
214
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 56.60 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 56.60 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats