Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen (elfde editie)

Auteurs:

Editeur: Intersentia

De wetgeving en de rechtspraak met betrekking tot de vestiging, de betwisting en de inning van aanslagen in de inkomstenbelastingen evolueren bijzonder snel. Zo snel dat het voor de "gewone" belastingbetaler en zelfs voor vele gespecialiseerde fiscalisten niet of nauwelijks bij te houden is.

Nochtans is een inzicht in de fiscale procedureregels uiterst belangrijk voor wie als belastingplichtige niet te veel wil betalen aan de fiscus.
Het Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen biedt een overzichtelijke en duidelijke leidraad in deze complexe materie. Dit boek is intussen aan zijn elfde editie toe en is uitgegroeid tot een referentiewerk. Het bevat een globaal overzicht van alle elementen van de fiscale procedure op het vlak van de inkomstenbelastingen.
Achtereenvolgens komen uitgebreid aan bod: - * de fiscale aangifte, met inbegrip van de sancties en de fiscale regularisatiemogelijkheden, - * de controle- en onderzoeksverrichtingen van de fiscus, - * de bewijsmiddelen, -* de vestiging van de aanslag, - * de betwisting van de aanslag, - * de mogelijkheid om buiten de eigenlijke fiscale procedure schadevergoeding te vorderen van de Belgische Staat, - * de kwijtschelding of vermindering van administratieve sancties of nalatigheidsintresten, - * de betaling en invordering van de belasting, en - * enkele bijzonderheden betreffende de bepaling van het kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing.
Een apart deel is gewijd aan een reeks praktische vragen waarmee de belastingplichtige kan worden geconfronteerd bij het vervullen van zijn fiscale verplichtingen.
Door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden en modellen is het een ideaal studieboek en een gebruiksvriendelijke handleiding voor alle belastingplichtigen en fiscalisten.

Edition
1
Date
septembre 2018
ISBN
9789400009271
Nombre de pages
416
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 70.75 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 70.75 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats