Handboek vennootschapsbelasting 2020-2021

Auteurs:

Editeur: Intersentia

In dit handboek benadert de auteur de vennootschapsbelasting volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Z? geeft duidel?ke antwoorden op klassieke vragen zoals: Wat z?n de belastbare winsten? Wat z?n de aftrekbare kosten? Wat met DBI-aftrek en aftrek voor risicokapitaal? Ze besluit met het fiscale

regime dat wordt toegepast b? de vereffening van een vennootschap en b? herstructureringen.
- Met uitgebreide voorbeelden ter verheldering van fi scaaltechnisch moeil? ke regimes.- Volledig geactualiseerd.

Edition
1
Date
septembre 2020
ISBN
9789400011649
Nombre de pages
612
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 74.53 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 74.53 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats