Handboek btw 2020-2021

Auteurs:

Editeur: Intersentia

Dit handboek verduidelijkt op een gestructureerde en overzichtelijke manier de toepassing van de complexe btw-regelgeving. Het boek is logisch opgebouwd en geeft een duidelijk antwoord op klassieke btw-vragen als: Wie is btw-plichtig? Welke handelingen zijn onderworpen aan btw? Waar vindt de

belastbare handeling plaats? Wat is de maatstaf van heffing? In welke gevallen is er recht op vrijstelling en wie moet de btw voldoen? Specifieke hoofdstukken zijn gewijd aan de problematiek van aftrek en teruggaaf van btw, btw-tarieven, de administratieve procedures i.v.m. btw enz.
Het boek heeft een hoog didactisch gehalte en is praktisch bruikbaar door de schematische voorstelling van de btw-problematiek.

Edition
1
Date
septembre 2020
ISBN
9789400011656
Nombre de pages
740
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 74.53 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 74.53 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats