Connexion

Openbare besturen en btw

Editeur: Intersentia
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
De overheid is in principe geen btw-plichtige, tenzij er sprake is van activiteiten die concurrentieverstorend zijn. Het evoluerend overheidsoptreden maakt dat de grens tussen de activiteit van de overheid en die van de particuliere sector meer en meer vervaagt, met een tsunami aan btw-problemen tot gevolg. Ook de tendens naar verzelfstandiging en samenwerking binnen de overheid draagt bij aan een toenemende btw-complexiteit.
Om tot een gelijke btw-behandeling te komen, heeft de wetgever begrippen als "handelingen verricht als overheid", "concurrentieverstoring van enige betekenis" en "bepaalde werkzaamheden niet van onbeduidende omvang" in het leven geroepen, maar die zijn in de praktijk soms moeilijk toe te passen en laten veel ruimte voor interpretatie. Dit boek brengt op een verhelderende manier inzicht in deze problematiek en belicht zowel de theoretische kant als de praktische uitwerking ervan, met tal van voorbeelden. Het is het ultieme naslagwerk voor iedereen die met btw en

Contenu

0 résultats Page