Connexion Start

Gelijk zijn versus gelijk krijgen

Editeur: Intersentia
Auteurs:
  • Description
  • Détails
  • Site de l'éditeur
Op 10 juli 2008 vaardigde Vlaanderen het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (Gelijkekansendecreet) uit. Dat decreet voerde - alvast op papier - een vrijwel ongeëvenaarde bescherming in tegen discriminatie, vergeleken met de meeste andere Europese landen en regio's. Zo is het toepassingsgebied van het decreet erg ruim en worden vele

Contenu

0 résultats Page